Op deze pagina willen we u graag meer duidelijkheid geven over de schoolnaam Hink Stap Sprong , onze visie en werking.

Hink

Fijn dat u uw kind aan onze school toevertrouwt.

HINKEL maar met ons mee.

Stap

Ongeveer 10 jaar lang gaan we samen op STAP.

We hinken doorheen een heus hinkelparcours!

Elk hinkelvak heeft zijn eigen kleur en naam. De visie hierachter kan u verder op deze pagina lezen.

Sprong

Gedurende de hele schoolloopbaan houden we één belangrijk doel voor ogen. We willen uw kind alle kansen geven om zich optimaal te ontplooien zodat het met een goed gevoel de SPRONG naar het middelbaar kan maken.

We hopen dat uw kind een fijne tijd zal beleven in onze school!

Hinkelvakken
Stap voor stap je rugzak vullen

We willen ervoor zorgen dat de rugzak van uw kind stap voor stap gevuld wordt met nieuwe kennis en vaardigheden. Hiervoor voorzien we een ruim aanbod.

Door te werken met thema's en projecten sluiten we aan bij de belangstelling en de leefwereld van de kinderen.

Door op regelmatige basis te evalueren en te rapporteren willen we u zo goed mogelijk op de hoogte houden over de vorderingen van uw kind.

De leerplannen gebruiken we als uitgangspunt om de eindtermen te bereiken.

Met een pluim op je hoed stap je de toekomst tegemoet

We willen dat ieder kind zich goed voelt op onze school. We geloven dat succeservaringen kinderen doen groeien. Een pluim op je hoed doet gewoon goed.

We werken aan een positief klasklimaat met oog voor de sterke kanten van ieder individu.

Een goede klasorganisatie vinden we zeer belangrijk en kenmerkt zich door duidelijkheid en structuur.

Elke stap is een stap in de goede richting

Ieder kind stapt zijn eigen weg. Iedere stap, klein of groot, is er een in de goede richting.

We streven naar zorg op maat voor ieder kind.

Zorg bieden gebeurt door de klasleerkracht in overleg met het zorgteam. Op regelmatige basis vinden er overlegmomenten plaats.

Ouders zijn belangrijke partners bij het opstarten en opvolgen van een zorgtraject.

Onze school werkt nauw samen met het CLB en andere externen.

Alle gegevens worden nauwgezet bijgehouden in het zorgdossier om uw kind optimale ontwikkelingskansen te kunnen bieden.

Met Jezus op stap

We zijn een Katholieke basisschool. Ook Jezus stapt met ons mee.

Binnen onze school hechten wij belang aan:

Samen op stap is samen knap

School maken doe je niet alleen. We kunnen rekenen op vele mensen die met ons meestappen.

Het schoolbestuur,de schoolraad, de directie en het leerkrachtenteam zorgen voor een degelijke organisatie. Samen streven we naar kwaliteitsvol onderwijs.

Ook u als ouder nemen we graag mee op stap.

We willen dat u uw kinderen met een goed gevoel kan toevertrouwen aan onze school.

Tevens kan u deelnemen aan schoolactiviteiten en/of lid worden van de ouderraad.

Tot slot werken we graag samen met plaatselijke verenigingen en externe organisaties.

Want: samen op stap is samen knap.