Samen op stap

Samen op stap... samen zijn... samen je rugzak vullen... samen spelen... samen bidden... samen dingen ontdekken... samen uitstapjes maken... samen kleine en grote stappen vooruit zetten...

Op school zijn we heel vaak 'samen' dingen aan het doen en dat vraagt om de nodige relationele vaardigheden. Wij willen inzetten op samen omdat we er ons van bewust zijn dat 'samen' dingen doen niet altijd vanzelfsprekend is.

Samen willen we ervoor zorgen dat alle kinderen zich goed voelen op onze school.

Wij zetten in op 'samen'
Samen spelen

We werken aan een positief schoolklimaat.

Een aangename speelplaats en een goed toezicht zijn zeer belangrijk hiervoor.

Concreet zorgen we voor een ruime speelplaats waar de leerlingen kunnen kiezen tussen verschillende spelen (zandbak, voetbal, trefbal, speeltuigen, krijtbord, ... ).

De leerkrachten begeleiden de leerlingen in hun spel en verduidelijken de spelregels indien nodig.

Regelmatig worden er projecten georganiseerd op de speelplaats om het samen spelen te stimuleren: SMOS (spelen geleid door het 6de leerjaar), dansen, netbal, ...

Samen zorg dragen

De leerkrachten wandelen tijdens de speeltijd rond en houden toezicht op de speelplaats. De leerkrachten zijn aanwezig voor de leerlingen en herkenbaar door het dragen van een fluovestje.

We stimuleren de kinderen om ruzies eerst zelf op te lossen. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van een conflictenschema dat op verschillende plaatsen op de speelplaats zichtbaar is. Het gebruik daarvan leren we hen steeds in het begin van het schooljaar.

We leren kinderen vanaf de kleuterschool ook dat ze hulp kunnen vragen bij een ruzie of probleem en dat dat niet hetzelfde is als klikken.

Alle kinderen zijn verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep. Dat betekent ook dat bepaalde problemen best gemeld worden bij de leerkracht of bij de directie.

Samen leren

Het is belangrijk dat kinderen op een gezonde en kritische manier voorbereid worden op het samenleven van vandaag en morgen. Daarom besteden we niet enkel aandacht aan taal en rekenen maar ook aan relationele vorming.

Binnen de klas wordt er gewerkt aan het integreren van relationele vorming doorheen de verschillende vakken door te werken in groep, situaties te bespreken, ...

Regelmatig nemen de kinderen deel aan projecten om hun relationele vaardigheden te oefenen: Victor en zijn goed gevoel machine, gedichtendag, voorleesweek, complimentendag, de uitvinders, sportdagen, schoolreizen, ...

En wat als 'samen' dan even niet lukt?
'Samen' is niet altijd gemakkelijk.

Kinderen krijgen de kans om dit te oefenen en hierin te groeien. Ze worden stap voor stap vaardiger.

Ieder groeiproces verloopt met vallen en opstaan en dat is dus ook zo op relationeel vlak.

Het kan dus voorkomen dat er op school geplaagd of gepest wordt.

Plagen of pesten?

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen plagen en pesten.

Plagen

Bij plagen zijn de twee personen aan elkaar gelijk: er is geen machtsverschil. Plagen is meestal ook eenmalig en van korte duur. Het ene kind doet iets, het andere doet iets terug.

Soms is het leuk... soms ook niet... maar bij plagen is het niet de bedoeling om leed te veroorzaken.

Kinderen worden zelfs onbewust weerbaar en leren omgaan met elkaar.

Pesten

Wanneer één of meer kinderen een ander kind regelmatig en met opzet pijn doen, uitlachen, uitsluiten of op een andere manier lastigvallen spreken we van pesten. De meeste pesterijen gebeuren wel op school maar zelden in aanwezigheid van de leerkracht.

Samen zoeken naar oplossingen

Bij problemen is een goede samenwerking en communicatie uiterst belangrijk.

Als er zich een probleem voordoet, meld dat dan. Wij nemen iedere melding serieus.

Het is echter niet de bedoeling dat ouders naar school komen om eigenhandig een probleem van hun kind op te komen lossen.

Iedere situatie is anders en vraagt een individuele aanpak. We zoeken SAMEN naar een gepaste oplossing. Afhankelijk van de situatie wordt bekeken wie daarbij betrokken wordt vb. leerkracht, zorgteam, ouders en/of andere externen.

Wij rekenen hierbij op uw vertrouwen en hopen op een fijne samenwerking.