Downloads
Onthaalbrochure

We willen u via deze brochure en het hinkelparcours wegwijs maken in onze school en meer duidelijkheid geven over de schoolnaam Hink Stap Sprong, onze visie en onze werking.

Naast het schooleigen deel vindt u de onderwijsregelgeving.

pdf doconthaalbrochure

Afwezigheidsbriefje

Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo'n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. Hiernaast vindt u het briefje dat op onze school wordt gebruikt.

Dit is enkel van toepassing voor kinderen uit het lager onderwijs en leerplichtige kleuters.

pdf docafwezigheidsbriefje

Attest medicijnen

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Hiervoor kan u het document in bijlage gebruiken.

pdf docattest_medicijnen

GDPR

IVP beleid

pdf docIVP beleid

Classificatie persoonsgegevens

pdf docClassificatie persoonsgegevens